Documenten bij de woonverzekering

Op uw polisblad leest u welke voorwaarden op uw verzekering van toepassing zijn.
U vindt dit in Mijn Univé via Mijn verzekeringen (als ‘polisblad’). Of in de Univé-app via Mijn verzekeringen op het tabblad Documenten (als ‘pakketpolisblad’).

Verzekeringskaarten

Wat is wel en niet gedekt door de woonverzekering? Bekijk de Verzekeringskaarten hieronder: