Actievoorwaarden ‘Steuntje in de rug’ van Univé

Voor wie?

 • Deelname aan deze actie staat open voor sportclubs, verenigingen en individuen in Zuid-Nederland die hulp nodig hebben om sporten met een beperking mogelijk te maken of te faciliteren en zich voor 9 juni 2024 hebben aangemeld.
 • Deelnemers moeten woonachtig zijn in het werkgebied van Univé Zuid-Nederland. Controleer hier of jouw postcode in ons werkgebied valt: https://www.unive.nl/winkels.

Inhoud actie

 • Je maakt kans op drie keer een ‘Steuntje in de rug’ t.w.v. € 500. Dit houdt in dat we een bijdrage doen aan een hulpmiddel om sporten voor mensen met een beperking mogelijk te maken.
 • Door deelname aan deze actie ga je akkoord dat wij jouw naam, adres, telefoon en e-mailgegevens gebruiken om jou te benaderen over deze winactie.
 • Iedere deelnemer kan via zijn of haar eigen e-mailadres één keer meedoen aan de winactie.

  Looptijd actie

 • De actie loopt van 27 mei t/m 9 juni 2024.
 • Na afloop van de actie wordt er telefonisch of per e-mail contact opgenomen met de betreffende winnaar. Indien de winnaar na drie contactpogingen niet wordt bereikt, wordt een nieuwe winnaar getrokken.
 • Univé Zuid-Nederland behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van reden de actie (voorwaarden) te wijzigen en/of de actie te verlengen en/of voortijdig te stoppen en/of op te schorten.
 • Indien sprake is van een dergelijke wijziging zal deze worden vermeld op deze pagina.
 • Univé Zuid-Nederland behoudt zich het recht voor om deelnemers – indien niet voldaan wordt aan de actievoorwaarden – uit te sluiten van deelname en/of te diskwalificeren.

Aansprakelijkheid

 • Univé Zuid-Nederland is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige schade die voortkomt uit het gebruik van de ontvangen prijs.
 • Deelname aan de winactie van Univé Zuid-Nederland is geheel voor eigen risico. Univé Zuid-Nederland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook vóór, tijdens of na deelname aan de actie.
 • In geval van geconstateerde onregelmatigheden bij deelname aan deze actie wordt de deelnemer onherroepelijk van deelname uitgesloten.

Privacy

 • De Univé privacyverklaring (zie www.unive.nl/privacy) en de AVG is van toepassing op de persoonsgegevens die u ons in verband met deze actie verstrekt of heeft verstrekt. Een deelnemer maakt dus nooit twee keer of meer kans op het winnen van een AED-apparaat.

Algemeen

 • Deze actie wordt georganiseerd door: Coöperatie Univé Zuid-Nederland U.A. KvK 23013424. Adres: Stationspark 125, 3364 DA Sliedrecht.

Gebondenheid aan actievoorwaarden

 • Door deelname aan deze actie ga je akkoord met de actievoorwaarden.

Disclaimer

 • Ondanks de grootst mogelijke zorg die Univé Zuid-Nederland aan het beheer van de website besteedt, is het mogelijk dat de informatie onvolledig is. Univé Zuid-Nederland is niet aansprakelijk voor enige (gevolg)schade, veroorzaakt door technische of redactionele fouten of nalatigheden die op de website voorkomen, noch voor eventuele (gevolg)schade die het resultaat is van het gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website of de links naar websites van derden, steeds tenzij in geval van opzet of grove schuld van Univé Zuid-Nederland.
 • Univé Zuid-Nederland is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van doorgelinkte internetsites of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een aan deze site verbonden internetsite.
 • Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud van deze actie, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige, komen toe aan Zuid-Nederland.