Aanvraagprocedure sponsoring

Ieder jaar ontvangt Univé Zuid-Nederland veel sponsorverzoeken. Daarom zijn er voorwaarden opgesteld. Deze zijn opgenomen in ons sponsorbeleid. De belangrijkste voorwaarden vind je op deze website. Als jouw sponsorverzoek aan deze voorwaarden voldoet kun je een verzoek indienen via het aanvraagformulier. Wij beoordelen aan de hand van het ingevulde formulier of je verzoek in aanmerking komt voor sponsoring.

De belangrijkste sponsorvoorwaarden:

 • Het verzoek is afkomstig van een sportvereniging in het werkgebied van Univé Zuid-Nederland

 • Het betreft een verzoek voor sportsponsoring bij een vereniging zonder winstoogmerk

 • De vereniging past bij onze merkwaarden

 • Het betreft een langdurig sponsorcontract van minimaal 1-2 jaar

 • Het betreft een verzoek met langdurige zichtbaarheid voor Univé Zuid-Nederland in de vorm van bijvoorbeeld borden langs het veld etc.

 • De vereniging kent een actieve vorm van communicatie richting de leden zoals bijvoorbeeld social media kanalen, nieuwsbrief, Whatsapp.

 • De aanvraag wordt ingediend via het online sponsoraanvraagformulier.

Welke sponsorverzoeken nemen wij niet aan:

 • Activiteiten met politieke, religieuze boodschap of onnodige milieubelasting.

 • Individuen of individuele activiteiten.

 • Feesten en festivals (zoals bijvoorbeeld een jubileum).

 • Activiteiten van buurt-, student- en Oranjevereniging.

 • Activiteiten met als doel het inzamelen van geld voor goede doelen.

 • Losstaande advertenties in clubbladen, programmaboekjes en kranten ed.

 • Evenementen, beurzen of businessclubs.

 • Lokale projecten om de buurt fijner en veiliger te maken.