Actievoorwaarden

Raad het aantal flesjes

 • Deze actie is alleen geldig tijdens de Univé NaZOOmeravond in Diergaarde Blijdorp op woensdag 2 oktober 2019.
 • Per deelnemer kan maar één antwoord worden ingevuld. Indien er meerdere antwoorden worden ingevuld, is het eerste antwoord leidend.
 • Indien een deelnemer het precieze aantal flesjes heeft geraden, maakt de deelnemer kans op een gratis jaarabonnement voor het hele gezin van Diergaarde Blijdorp. Indien er meerdere deelnemers het juiste antwoord hebben geraden, wordt het gratis jaarabonnement, hierna te noemen prijs, verloot onder deze deelnemers.
 • Medewerkers van Univé zijn uitgesloten van deelname.
 • Alleen met de uiteindelijk winnaar zal telefonisch of per e-mail contact worden gelegd voor bekendmaking en het overleggen van de prijs.
 • Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 • Univé is zowel aanbieder van deze actie als aanbieder van de prijs.
 • Deelname is mogelijk vanaf 18 jaar.
 • Op de prijs kan geen aanspraak worden gemaakt.
 • Het jaarabonnement voor Diergaarde Blijdorp is geldig voor maximaal 2 volwassenen en maximaal 5 kinderen.
 • De waarde van het jaarabonnement voor Diergaarde Blijdorp is €215,-.
 • De prijs is persoonsgebonden. Het is niet toegestaan de prijs te verstrekken aan derden.
 • Het Univé privacyreglement (zie www.unive.nl/privacy) en de Wet bescherming persoonsgegevens is van toepassing op de persoonsgegevens die u ons in verband met deze actie verstrekt. Alle persoonsgegevens die in het kader van de actie van deelnemers worden verkregen worden strikt vertrouwelijk behandeld.