Veelgestelde vragen over schadevrije jaren en kortingen

Bij het beëindigen van uw verzekering geven wij uw schadevrije jaren door aan Roy-data. Dit is het landelijke systeem waarin schadevrije jaren worden bijgehouden. U ontvangt van ons een royementaanhangsel: een document waarop uw schadevrije jaren staan vermeld.

Dit verschilt per verzekeraar. Univé neemt schadevrije jaren in gebruik tot 3 jaar nadat ze in Roy-data zijn vermeld.

Wanneer u schade claimt die door uw schuld is ontstaan, gaat u omlaag op de bonus-malusladder. Uw no-claimkorting vervalt hierdoor deels of helemaal. Per schadeclaim daalt u 5 treden op de ladder. In de tabel van de bonus-malusladder kunt u uitrekenen wat dit voor uw premie betekent.

Hier kunnen verschillende redenen voor zijn. De schadevrije jaren kunnen bijvoorbeeld op een andere naam of met een ander adres in Roy-data staan. Dit kan ook gebeuren wanneer u als particulier schadevrije jaren heeft opgebouwd en nu een zakelijke autoverzekering wilt afsluiten. Neem in dit geval contact met ons op, zodat wij met de juiste informatie uw schadevrije jaren kunnen opvragen.

Nee, schadevrije jaren kunnen maar op één verzekering tegelijk worden gebruikt. Met uw tweede particuliere auto komt wel in aanmerking voor onze tweede-autokorting. Voor uw eerste zakelijke verzekering kunt u onder voorwaarden dezelfde korting ontvangen als op uw particuliere verzekering. Ook wanneer u een zakelijke verzekering heeft en u sluit een particuliere verzekering bij, is het onder voorwaarden mogelijk om op deze particuliere verzekering dezelfde korting te ontvangen als op uw zakelijke verzekeringen. Neem in beiden gevallen telefonisch contact met ons op om te kijken of u in aanmerking komt voor deze korting.

Nee, zolang uw particuliere autoverzekering bij een andere verzekeraar loopt, is dit niet mogelijk. Wel kunnen we met u kijken of het interessant is om ook particulier klant van Univé te worden. We kunnen u dan alsnog korting geven op uw zakelijke verzekering. Neem contact met ons op zodat wij een offerte voor u kunnen maken.

De schadevrije jaren kunnen maar op één verzekering tegelijk worden gebruikt. Wel kunnen wij u onder voorwaarden een andere korting aanbieden. Neem contact met ons op om te kijken of u hiervoor in aanmerking komt.

Nee, u krijgt pas korting wanneer u 4 of meer voertuigen binnen hetzelfde zakelijke pakket verzekert. Neem contact met ons op wanneer u hier gebruik van wilt maken.

Sommige leasemaatschappijen geven schadevrije jaren door aan Roy-data. Univé kan deze in gebruik nemen op uw nieuwe motorrijtuigenverzekering. Als er geen schadevrije jaren worden aangemeld in Roy-data, dan hebben wij een verklaring van de leasemaatschappij nodig. Vanaf 1 januari 2022 kunnen wij op basis van deze leaseverklaring zuivere schadevrije jaren toekennen als aan de voorwaarden is voldaan. Neem contact met ons op om te kijken of u hiervoor in aanmerking komt.

Ja, onder bepaalde voorwaarden kunnen schadevrije jaren worden overgedragen. Een werknemer kan bijvoorbeeld schadevrije jaren inbrengen die hij of zij particulier heeft opgebouwd. Als de zakelijke verzekering wordt opgezegd heeft de werknemer geen recht meer op deze schadevrije jaren. Er moet daarom een schriftelijke overdrachtsverklaring worden aangeleverd. Neem contact met ons op om te bespreken aan welke voorwaarden deze verklaring moet voldoen.

Ja, dit kan onder bepaalde voorwaarden. We hebben hiervoor een verklaring nodig van uw buitenlandse verzekeraar. Neem contact met ons op om te bespreken aan welke voorwaarden deze verklaring moet voldoen.

Neem contact met ons op

In sommige gevallen is het het beste om contact met ons op te nemen. U kunt ons als volgt bereiken:

Op werkdagen van 08:30-21:00
Zaterdag van 08.30 – 17.00