Actievoorwaarden online EHBO-cursus cadeau bij woonverzekering

Voor wie?

• Sluit een woonverzekering af via de adviseur en ontvang een online EHBO-cursus cadeau.
• Deelname aan deze actie staat open voor mensen boven de 18 jaar met een vaste woon-en/of verblijfplaats in Nederland die in de actieperiode een woonverzekering hebben afgesloten bij Univé Zuid-Nederland via de adviseur telefonisch of in de winkel.
• Deelname aan deze actie staat open voor mensen die woonachtig zijn in het werkgebied van Univé Zuid-Nederland. Check hier of uw postcode in ons werkgebied valt: https://www.unive.nl/winkels
• De actieperiode loopt van 13 mei t/m 9 juli 2024.

Inhoud actie

• Bij het afsluiten van een woonverzekering via de adviseur ontvang je een persoonlijke code waarmee je een online EHBO-cursus van het Rode Kruis kunt doen.
• Een overzicht van de beschikbare cursussen vind je op de website www.shop.rodekruis.nl/ehbo-cursussen/ehbo-online-cursussen
• Je kunt de cursus volgen tot uiterlijk 31 december 2024.

Looptijd actie

• De actie loopt van 13 mei t/m 23 juni 2024.
• Na het afsluiten van de woonverzekering ontvang je een persoonlijke code van de adviseur.
• Univé Zuid-Nederland behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van reden de actie (voorwaarden) te wijzigen en/of de actie te verlengen en/of voortijdig te stoppen en/of op te schorten.
• Indien sprake is van een dergelijke wijziging zal deze worden vermeld op deze pagina.
• Univé Zuid-Nederland behoudt zich het recht voor om deelnemers – indien niet voldaan wordt aan de actievoorwaarden – uit te sluiten van deelname en/of te diskwalificeren.

Aansprakelijkheid

• Univé Zuid-Nederland is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige schade die voortkomt uit het geleerde van de EHBO-cursus.
• Deelname aan de actie van Univé Zuid-Nederland is geheel voor eigen risico. Univé Zuid-Nederland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook vóór, tijdens of na deelname aan de actie.
• In geval van geconstateerde onregelmatigheden bij deelname aan deze actie wordt de deelnemer onherroepelijk van deelname uitgesloten.

Over de EHBO cursus

• Het betreft een online cursus ter waarde van €17,50.
• De cursus duurt 2 uur.
• Je ontvangt een bewijs van deelname.
• Je kunt kiezen uit de onderwerpen: baby en kind, in en om het huis, sport, drank en drugs en outdoor.
• Je kunt de code eenmalig gebruiken.

Privacy

• De Univé privacyverklaring (zie unive.nl/privacy) en de AVG is van toepassing op de persoonsgegevens die je ons in verband met deze actie verstrekt of hebt verstrekt.

Algemeen

• Deze actie wordt georganiseerd door: Coöperatie Univé Zuid-Nederland U.A. KvK 23013424. Adres: Stationspark 125, 3364 DA Sliedrecht.

Gebondenheid aan actievoorwaarden

• Door deelname aan deze actie ga je akkoord met de actievoorwaarden.

Disclaimer

• Ondanks de grootst mogelijke zorg die Univé Zuid-Nederland aan het beheer van de website besteedt, is het mogelijk dat de informatie onvolledig is. Univé Zuid-Nederland is niet aansprakelijk voor enige (gevolg)schade, veroorzaakt door technische of redactionele fouten of nalatigheden die op de website voorkomen, noch voor eventuele (gevolg)schade die het resultaat is van het gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website of de links naar websites van derden, steeds tenzij in geval van opzet of grove schuld van Univé Zuid-Nederland.
• Univé Zuid-Nederland is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van doorgelinkte internetsites of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een aan deze site verbonden internetsite.
• Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud van deze actie, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige, komen toe aan Univé Zuid-Nederland.
o Vragen over deze actie kunnen aan Univé worden gesteld via www.unive.nl/klantenservice.
o Opmerkingen, suggesties of klachten over deze actie kunnen kenbaar worden gemaakt aan Univé Verzekeringen via www.unive.nl/klantenservice/klachtindienen