Actievoorwaarden

Voor wie?

 • Deelname aan deze actie staat open voor mensen van 18 tot en met 26 jaar die in de actieperiode een autoverzekering sluiten via een adviseur van Univé Zuid-Nederland.
 • Deelname aan deze actie staat open voor mensen die woonachtig zijn in het werkgebied van Univé Zuid-Nederland. Check hier of uw postcode in ons werkgebied valt: Vind uw Univé-winkel bij u in de buurt – Univé (unive.nl)
 • Deelname is voorbehouden aan meerderjarige personen met een vaste woon-en/of verblijfplaats in Nederland en in het bezit van een geldig rijbewijs.

Inhoud actie

 • Volg een rijvaardigheidstraining bij één van de aangesloten rijscholen en ontvang 2 treden no-claimkorting op uw autoverzekering bij Univé. Kijk hier voor de deelnemende rijscholen.
 • Wanneer u het deelnamecertificaat én de factuur van de rijvaardigheidstraining digitaal inlevert bij een Univé adviseur en een autoverzekering afsluit bij Univé Zuid-Nederland ontvangt u de kosten van deelname aan de rijvaardigheidstraining tot maximaal €200 terug.
 • U heeft alleen recht op de no-claimkorting als u op het moment van ingaan van de verzekering jonger bent dan 27 jaar.
 • U heeft alleen recht op de vergoeding van de rijvaardigheidstraining als u op het moment van indienen jonger bent dan 27 jaar.
 • De ingangsdatum van de verzekering mag niet verder dan een half jaar na de afsluitdatum liggen.
 • De korting is uitsluitend van toepassing op de autoverzekering van Univé en kan niet worden ingezet op andere verzekeringsproducten.
 • De verzekering is pas definitief gesloten wanneer een adviseur van Univé dit aan u bevestigt.

Looptijd actie

 • De actie loopt van 23 januari 2023 tot en met 26 februari 2023.
 • In de actieperiode dient de autoverzekering gesloten te worden. De rijvaardigheidstraining kan tot 6 maanden na het afsluiten van de autoverzekering gevolgd worden om aanspraak te maken op de maximaal €200 vergoeding van de rijvaardigheidstraining.
 • De uitbetaling van de vergoeding van maximaal €200 vindt uiterlijk 3 maanden na indienen van de factuur plaats.
 • De uitbetaling vindt alleen plaats als de klant aan de betalingsverplichting van de verzekeringspremie heeft voldaan.
 • De twee treden no-claimkorting gaan pas in nadat het certificaat bij Univé is ingeleverd.
 • Univé Zuid-Nederland behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van reden de actie (voorwaarden) te wijzigen en/of de actie te verlengen en/of voortijdig te stoppen.
 • Indien sprake is van een dergelijke wijziging zal deze worden vermeld op deze pagina.

Privacy

 • De Univé privacyverklaring (zie www.unive.nl/privacy) en de AVG is van toepassing op de persoonsgegevens die u ons in verband met deze actie verstrekt of heeft verstrekt.  

Algemeen

 • Deze actie wordt georganiseerd door: Coöperatie Univé Zuid-Nederland U.A. KvK 23013424. Adres: Stationspark 125, 3364 DA Sliedrecht.

Aansprakelijkheid

 • Deelname aan de actie van Univé Zuid-Nederland is geheel voor eigen risico. Univé Zuid-Nederland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook vóór, tijdens of na deelname aan de actie.
 • In geval van geconstateerde onregelmatigheden bij deelname aan deze actie wordt de deelnemer onherroepelijk van deelname uitgesloten.

Disclaimer

 • Ondanks de grootst mogelijke zorg die Univé Zuid-Nederland aan het beheer van de website besteedt, is het mogelijk dat de informatie onvolledig is. Univé Zuid-Nederland is niet aansprakelijk voor enige (gevolg)schade, veroorzaakt door technische of redactionele fouten of nalatigheden die op de website voorkomen, noch voor eventuele (gevolg)schade die het resultaat is van het gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website of de links naar websites van derden, steeds tenzij in geval van opzet of grove schuld van Univé Zuid-Nederland.
 • Univé Zuid-Nederland is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van doorgelinkte internetsites of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een aan deze site verbonden internetsite.
 • Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud van deze actie, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige, komen toe aan Zuid-Nederland.
 • Vragen over deze actie kunnen aan Univé worden gesteld via unive.nl/klantenservice.
 • Opmerkingen, suggesties of klachten over deze actie kunnen kenbaar worden gemaakt aan Univé Verzekeringen via unive.nl/klantenservice/klachtindienen

Gebondenheid aan actievoorwaarden

 • Door deelname aan deze actie verklaart u zich akkoord met de actievoorwaarden.