• Sluit een autoverzekering en ontvang een autowasbon is een actie van Univé Zuid-Nederland
  • Deelname aan deze actie staat open voor mensen boven de 18 jaar die zich in de actieperiode een autoverzekering sluiten via de adviseur van Univé Zuid-Nederland.
  • Deelname aan deze actie staat open voor mensen die woonachtig zijn in het werkgebied van Univé Zuid-Nederland.

De Univé privacyverklaring (zie www.unive.nl/privacy) en de AVG is van toepassing op de persoonsgegevens die u ons in verband met deze actie verstrekt of heeft verstrekt.  

Deze actie wordt georganiseerd door:

Coöperatie Univé Zuid-Nederland U.A.

KvK 23013424

Adres: Stationspark 125, 3364 DA Sliedrecht.

  • Univé Zuid-Nederland is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige schade die voortkomt uit het gebruik van de tegoedbon gekoppeld aan deze actie.
  • Deelname aan de actie van Univé Zuid-Nederland is geheel voor eigen risico. Univé Zuid-Nederland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook vóór, tijdens of na deelname aan de actie.
  • In geval van geconstateerde onregelmatigheden bij deelname aan deze actie wordt de deelnemer onherroepelijk van deelname uitgesloten.
  • Ondanks de grootst mogelijke zorg die Univé Zuid-Nederland aan het beheer van de website besteedt, is het mogelijk dat de informatie onvolledig is. Univé Zuid-Nederland is niet aansprakelijk voor enige (gevolg)schade, veroorzaakt door technische of redactionele fouten of nalatigheden die op de website voorkomen, noch voor eventuele (gevolg)schade die het resultaat is van het gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website of de links naar websites van derden, steeds tenzij in geval van opzet of grove schuld van Univé Zuid-Nederland.
  • Univé Zuid-Nederland is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van doorgelinkte internetsites of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een aan deze site verbonden internetsite.
  • Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud van deze actie, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige, komen toe aan Zuid-Nederland.

Door deelname aan deze actie verklaart u zich akkoord met de actievoorwaarden.