Actievoorwaarden ‘Win een AED voor je buurt’

Voor wie?

 • Meld je aan voor de winactie en maak kans op een AED-apparaat voor jouw buurt.
 • Deelname aan deze actie staat open voor mensen boven de 18 jaar met een vaste woon-en/of verblijfplaats in Nederland die zich in de actieperiode hebben aangemeld voor de winactie van Univé Zuid-Nederland.
 • Deelname aan deze actie staat open voor mensen die woonachtig zijn in het werkgebied van Univé Zuid-Nederland. Check hier of uw postcode in ons werkgebied valt: https://www.unive.nl/winkels

Inhoud actie

 • Je maakt kans op een AED-pakket ter waarde van € 2.100
 • Er wordt 1 AED verloot inclusief montage en ophangkast.
 • Door deelname aan deze winactie ga je akkoord dat wij jouw naam, adres, telefoon en e-mailgegevens gebruiken t.b.v. deze winactie.
 • Iedere deelnemer kan via zijn of haar eigen e-mailadres één keer meedoen aan de winactie.
 • De winnende deelnemer is verantwoordelijk voor het regelen van stroomvoorziening op de plaats waar de AED wordt opgehangen en voor het kiezen van een geschikte plaats.

  Looptijd actie

 • De actie loopt van 13 mei t/m 23 juni 2024.
 • Na afloop van de actie wordt er telefonisch of per e-mail contact opgenomen met de betreffende winnaar. Indien de winnaar na drie contactpogingen niet wordt bereikt, wordt een nieuwe winnaar getrokken.
 • Univé Zuid-Nederland behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van reden de actie (voorwaarden) te wijzigen en/of de actie te verlengen en/of voortijdig te stoppen en/of op te schorten.
 • Indien sprake is van een dergelijke wijziging zal deze worden vermeld op deze pagina.
 • Univé Zuid-Nederland behoudt zich het recht voor om deelnemers – indien niet voldaan wordt aan de actievoorwaarden – uit te sluiten van deelname en/of te diskwalificeren.

Aansprakelijkheid

 • Het onderhoud en juist gebruik van de AED is de verantwoordelijkheid van de winnaar(s).
 • Univé Zuid-Nederland is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige schade die voortkomt uit het gebruik van de AED.
 • Deelname aan de winactie van Univé Zuid-Nederland is geheel voor eigen risico. Univé Zuid-Nederland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook vóór, tijdens of na deelname aan de actie.
 • In geval van geconstateerde onregelmatigheden bij deelname aan deze actie wordt de deelnemer onherroepelijk van deelname uitgesloten.

Over het AED-apparaat

 • AED apparaat: DefiSign Life AED (DS-12S)’. Afmetingen (DxBxH): 10 x 25,5 x 31 cm. Gewicht: 2,5kg
 • Afmetingen van de AED-kast zijn: DefiSign 210 Buitenkast met Pincodeslot’. (HxLxD): 423 x 388 x 201 mm. Gewicht: 3,5 kg
 • De winnaar en zijn/haar buurt zijn zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van de AED en de kast.
 • De winnaar is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een geschikte plaats voor de AED kast en de stroomvoorziening. Hiervoor dient een aparte groep beschikbaar te zijn.

Privacy

 • De Univé privacyverklaring (zie www.unive.nl/privacy) en de AVG is van toepassing op de persoonsgegevens die u ons in verband met deze actie verstrekt of heeft verstrekt. Een deelnemer maakt dus nooit twee keer of meer kans op het winnen van een AED-apparaat.

Algemeen

 • Deze actie wordt georganiseerd door: Coöperatie Univé Zuid-Nederland U.A. KvK 23013424. Adres: Stationspark 125, 3364 DA Sliedrecht.

Gebondenheid aan actievoorwaarden

 • Door deelname aan deze actie ga je akkoord met de actievoorwaarden.

Disclaimer

 • Ondanks de grootst mogelijke zorg die Univé Zuid-Nederland aan het beheer van de website besteedt, is het mogelijk dat de informatie onvolledig is. Univé Zuid-Nederland is niet aansprakelijk voor enige (gevolg)schade, veroorzaakt door technische of redactionele fouten of nalatigheden die op de website voorkomen, noch voor eventuele (gevolg)schade die het resultaat is van het gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website of de links naar websites van derden, steeds tenzij in geval van opzet of grove schuld van Univé Zuid-Nederland.
 • Univé Zuid-Nederland is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van doorgelinkte internetsites of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een aan deze site verbonden internetsite.
 • Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud van deze actie, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige, komen toe aan Zuid-Nederland.