Actievoorwaarden

Voor wie?

 • Sluit een nieuwe woonverzekering via één van onze adviseurs en ontvang een jaar lang 25% korting op uw woonverzekering.
 • Klanten die op dit moment een Univé Woonverzekering hebben of deze in de afgelopen 12 maanden hebben gehad zijn van deelname uitgesloten.
 • Maximaal 1 woonverzekering met korting per klant.
 • Deelname aan deze actie staat open voor mensen boven de 18 jaar met een vaste woon-en/of verblijfplaats in Nederland die in de actieperiode een woonverzekering sluiten via een adviseur van Univé Zuid-Nederland of via de actiepagina.
 • Deelname aan deze actie staat open voor mensen die woonachtig zijn in het werkgebied van Univé Zuid-Nederland. Check hier of uw postcode in ons werkgebied valt: Vind uw Univé-winkel bij u in de buurt – Univé (unive.nl)

Inhoud actie

 • U ontvangt na het sluiten van een woonverzekering via de adviseur van Univé Zuid-Nederland een jaar lang 25% korting op uw woonverzekering.
 • De ingangsdatum van de verzekering mag niet verder dan een half jaar na de afsluitdatum liggen.
 • De korting kan niet worden ingezet op andere verzekeringsproducten.
 • De korting geldt voor de duur van 1 jaar vanaf de ingangsdatum van de verzekering en vervalt daarna automatisch. Let op: de premie kan elk jaar wijzigen aan de hand van veranderde premiefactoren en/of indexatie.

 • De verzekering is pas definitief aangevraagd wanneer een adviseur van Univé dit aan u bevestigt.

 • Aanvragen van een Univé woonverzekering gebeuren onder voorbehoud van definitieve acceptatie door Univé Zuid-Nederland.

 • De korting geldt niet in combinatie met andere actiekortingen. De actiekorting kan wel in combinatie met pakketkorting en collectiviteitskorting.

Looptijd actie

 • De actie loopt van 1 september tot en met 31 oktober
 • Univé Zuid-Nederland behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van reden de actie (voorwaarden) te wijzigen en/of de actie te verlengen en/of voortijdig te stoppen.

 • Indien sprake is van een dergelijke wijziging zal deze worden vermeld op deze pagina.

Privacy

 • De Univé privacyverklaring (zie www.unive.nl/privacy) en de AVG is van toepassing op de persoonsgegevens die u ons in verband met deze actie verstrekt of heeft verstrekt.

Algemeen

 • Deze actie wordt georganiseerd door:

Coöperatie Univé Zuid-Nederland U.A. KvK 23013424. Adres: Stationspark 125, 3364 DA Sliedrecht.

Disclaimer

 • Ondanks de grootst mogelijke zorg die Univé Zuid-Nederland aan het beheer van de website besteedt, is het mogelijk dat de informatie onvolledig is. Univé Zuid-Nederland is niet aansprakelijk voor enige (gevolg)schade, veroorzaakt door technische of redactionele fouten of nalatigheden die op de website voorkomen, noch voor eventuele (gevolg)schade die het resultaat is van het gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website of de links naar websites van derden, steeds tenzij in geval van opzet of grove schuld van Univé Zuid-Nederland.
 • Univé Zuid-Nederland is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van doorgelinkte internetsites of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een aan deze site verbonden internetsite.
 • Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud van deze actie, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige, komen toe aan Zuid-Nederland.


Gebondenheid aan actievoorwaarden

 • Door deelname aan deze actie verklaart u zich akkoord met de actievoorwaarden.